Trygghet och kvalitet

När du köper din garageport av Portspecialisten ingår ett trygghetspaket
som du inte får när du handlar på internet eller hos din vanliga bygghandel.

• Vi finns med hela vägen från idéstadiet till färdig installation.

• Direkt efter din första kontakt med oss gör vi en kostnadsfri mätning av utrymmet för din port

• Vi hjälper dig att hitta individuella lösningar utanför standardmåtten

• Våra produkter är CE-certifierade enligt EN13241-1

• Vi utför kvalitetssäkrade installationer enligt gällande normer vilket bland annat innebär:
  - Miljö och säkerhet
  - Arbetsmiljö
  - Utbildade montörer
  - Egenbesiktning, funktions- och säkerhetstest

• Tillsammans planerar vi preliminär tid för installationen så att du kan göra de förberedelser som Du själv behöver göra.

• Vi demonterar din gamla port och transporterar den till deponianläggning. Materialet källsorteras enligt föreskrifter som finns på deponianläggningen

• Vi utför erforderliga snickeriarbeten, till exempel ändrade dörröppningar, tätningar, foder och smygar

• Slutbesiktning och funktionskontroll

• Möjlighet till serviceavtal för livslång trygghet och säkerhet.

• Fulla garantier från respektive leverantör och alltid 5 års garanti på arbetet